หน้าหลัก
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์
การควบคุมคุณภาพ
ติดต่อเรา

Company Profile : Founded in 1979 by Mr. Vichit Cholsaipant, Bangkok Polysack co.,ltd. has been producing woven plastic fabric and sack continuously to support such industries as agriculture, food, With our fully vertically integrated production system.

Vision : To be customers' first choice when packaging is needed.

Company Policy : All things are possible.

Mission : To strive for new innovation and consistence in quality & value added service.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประวัติความเป็นมา : บริษัท บางกอกโพลีแซค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1979 โดยคุณ วิชิต  ชลสายพันธ์ บริษัทของเราเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตและจำหน่าย ถุง กระสอบพลาสติกสาน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาทิ อุตสาหกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี ทั้งในและนอกประเทศ เราบางกอกโพลีแซค คำนึงคุณภาพในการผลิต และคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ.

วิสัยทัศน์ : ต้องเป็นรายแรกในใจลูกค้าเมื่อนึกถึงบรรจุภัณฑ์.

นโยบาย : ทุกสิ่งเป็นไปได้.

พันธกิจ : มุ่งมั่นในนวัตกรรมใหม่ ยึดมั่นในคุณภาพที่สม่ำเสมอ มั่นใจในบริการที่เพิ่มคุณค่า.